- När man arbetar med ett levande material som trä spelar fortfarande hantverkskunnande och materialkännedom en viktig roll, säger Jan Johansson.
Den kunskapsbank som genom åren byggts upp hos Skogströms utgör nu, tillsammans med dagens moderna produktionstrknik en viktig grund att utvecklas vidare från.

- Numera fungerar vi väldigt ofta som "problemlösare" långt framme i produktionskedjan, berättar Jan Johansson.
- Många av våra samarbetspartners kommer till oss redan på idéstadiet för att vi tillsammans skall kunna hitta det bästa sättet att komma vidare från ritningen, via prototyper och modeller till en färdig produkt som både lever upp till alla kunders krav men som samtidigt kan produceras så effektivt som möjligt.

För att kunna ge riktigt bra service fungerar Skogströms också som lagerhållare åt sina största kunder, och även i övrigt är hög servicenivå och flexibilitet honnörskod hos det här genuina småländska familjeföretaget.
Hela fabriken är miljöanpassad med eget vattenkraftverk som driver den egna produktionen utan risk för några oförutsedda strömavbrott.
- I dag känns det som om möbelbranschen börjar ta fart igen, menar Jan Johansson.