När Ture Johansson startade Skogströms 1919 hade han en klar affärsidé. Han skulle svarva detaljer och serva träindustrin med allt vad den behövde.
Med åren specialiserades tillverkningen mer och mer och snart var det träben till möbelindustrin som var den stora produkten inom skogströms tillverkning.

Vårt senaste produkt tillskott är träbriketter som säljs till energigrossister. Dessa ger en miljövänlig uppvärmning och tillverkas av kompakt träavfall på ett miljöanpassat sätt. Hela fabriken är för övrigt miljöanpassad med eget vattenkraftverk som driver vår produktion säkert och utan några oförutsedda strömavbrott.

Skogströms maskinpark har bytts ut ett flertal gånger under åren och dagens produktion görs uteslutande i halv- och helautomatiska svarvar. Flera av maskinerna är specialgjorda just för vår produktion, och för att vi skall kunna leva upp till de höga kvalitetskrav som ställs på konsumentprodukter som används i hemmen under många, många år.

När Ture Johansson startade upp Skogströms jobbade han till en början ensam, men ganska snart behövde han förstärkning allt efter att orderna flöt in. Nu är vi ca 15 stycken medarbetare, var och en specialist på sin sak, som jobbar här.